Łukasz Prochwicz| Psycholog, Psychoterapeuta

Wykształcenie: mgr psychologii, ukończone 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym(Centrum CBT, Warszawa), szkolenie z Indywidualnej Terapii Schematu ISST(adAlta, Warszawa)

Specjalizacja:

  • Terapia indywidualna osób dorosłych
  • Terapia indywidualną dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych.
  • Warsztaty i szkolenia dla rodziców.
  • Warsztaty i szkolenia dla terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

 

Prowadzę terapię w j.polskim.

O mnie

 

"akceptuj to, co znajduje się poza twoją kontrolą i angażuj się w działania, które wzbogacają twoje życie" Russ Harris, „Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce"

Cześć, Łukasz z tej strony …psycholog, psychoterapeuta, szczęśliwy mąż, trener.

Moja kariera rozpoczęła się w 2010 r, po tym, jak ukończyłem studia z psychologii, swoją drogę rozpocząłem od pracy w interwencji kryzysowej, pracy z ofiarami przemocy domowej, w programach rozwijających umiejętności społeczne oraz jednoczesnej pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Ostatnie lata to między innymi kierowanie placówką terapeutyczną oraz praca z rodzinami. W tamtym czasie przeprowadziłem niezliczoną ilość rozmów z rodzicami, terapeutami.

W trakcie tych rozmów słyszałem, zauważałem trudności, myśli, zachowania, z którymi musieli się borykać. Trudności, z których wiele również mi towarzyszyło.

Pomimo tego, że miałem dobrą pracę, niezłą pensję, etat, świetny zespół, odczuwałem pewien poziom dyskomfortu związany z codziennym życiem. Stres, lęk, poczucie smutku towarzyszyły mi coraz częściej. W moim życiu czegoś brakowało, brakowało pewnego znaczenia i sensu, a przede wszystkim zrozumienia.

Przez jakiś czas nie rozumiałem, dlaczego źle się czułem w swojej pracy, mimo że moja pensja była na zadowalającym poziomie, wyższe stanowisko w pracy, praca trenera i wiele innych rzeczy, które były "rozwijające". Te rzeczy powinny mnie uszczęśliwić, osiągnąłem status, który jest celem, marzeniem dla wielu ludzi. Jednak nie byłem szczęśliwy.

Wszystko zaczęło się zmieniać w momencie, w którym rozpocząłem kursy psychoterapii poznawczo -behawioralnej, zacząłem rozwijać się poza dotychczasowym miejscem pracy.

W mojej głowie zaczęły pojawiać się pytania, chciałem wiedzieć, dlaczego osoby w moim otoczeniu, często odczuwały w ten sam sposób. Tak zaczęła się moja droga…

Poznanie ACT- Terapii Akceptacji i Zaangażowania, które pokazało mi inne spojrzenie na siebie, pokazało mi uważność. Odkryłem, że zawężanie się do jednego podejścia to nie jest drogą, którą powinienem obrać. Zacząłem łączyć stosowaną analizę zachowania, terapię poznawczo-behawioralną, podejście systemowe oraz ACT, który stał się dla mnie główną drogą do wartości i bycia uważnym w podejmowanych działaniach, zarówno w życiu prywatnym, jak i pracy z terapeutycznej. Ostatecznie ACT nie jest ostatni, bo dzięki niemu stałem się otwarty na poszerzanie swoje wiedzy z różnych podejść.

"Podejmowanie działania, działania, którym mają kierować wartości. Czym się kierujesz w życiu? Co się tak naprawdę dla ciebie liczy? Podstawowe wartości pomagają ci kierować zmianą zachowania, motywują do niej i ją inspirują. Działanie świadome, otwarty na własne doświadczenia i pełni zaangażowany we wszystko, co robisz." Russ Harris, „Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce”

Znalazłem to, co chciałem, moją drogę w życiu oraz pracy, które nareszcie się łączą.…

Droga poznania siebie zapewne się nigdy nie skończy… Ale można po nie kroczyć z akceptacją, świadomością swoich emocji, wartości.

Proponuje wam moje towarzystwo i pomoc terapeutyczną w trakcie waszej drogi.

Aby wieść życie bogate, pełne i znaczące.

Trudności, z którymi do mnie trafiacie to nie tylko, symptomy, diagnoza medyczna, ale przede wszystkim wartości, które kierują działaniami.  Bycie uważnym w perspektywie teraźniejszości, ale również przeszłości jest kluczowym dla mnie elementem, pozwalającym na poznanie siebie  w perspektywie procesu zmian w swoim życiu.

Zrozumienie, wypracowanie poczucia celu pozwala zmienić dotychczasowe życie. Pozwala sprawić, że na powrót, albo może dopiero teraz, stanie się one bogate w doświadczenia, pozwalające na radzenie sobie z trudnymi myślami i uczuciami. Silniejsza wieź z samym sobą oraz innymi pozwala poczuć uczucie ciepła, bliskości, przynależności, której wielu z nas poszukuje przez całe życie.

Zapraszam!

Wykształcenie, kursy, szkolenia:

  • mgr psychologii,Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ukończone 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym, WUM, CMKP, Centrum CBT w Warszawie
  • szkolenie z Indywidualnej Terapii Schematu ISST - adAlta w Warszawie
  • liczne szkolenia dotyczące ACT, pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.